Hamnar och Sjöfart

Hamnar och sjöfart har varit medelpunkten för Cavotecs verksamhet i över 40 år. Med fokus på säkerhet, tillförlitlighet och miljö har Cavotec utvecklats till att bli en ledande leverantör och partner till sina kunder världen över.

Cavotec är också synonymt med MoorMaster™, ett innovativt vakuumbaserat system för automatisk fartygsförtöjning. Vi levererar även landström till fartyg (AMP - Alternative Maritime Power) och ett stort sortiment av produkter såsom: mobil strömförsörjning av kranar, släpringsdon för Azipods, industriella kontaktdon, kabelkjedjor och specialkabel.

(WMV, 51.75 MB)
Download
(WMV, 62.17 MB)
Download